• Missie

  Wij willen onze deelnemers, door middel van het werken op onze boerderij, hun leven weer zin geven om ze zo weer toekomstperspectief te bieden.

  Voor de één betekent het een tijdelijke werkplek waarin hij/zij weer levensvreugde en werklust terugvindt en voor de ander is het een langere dagbesteding met als doel betere sociale contacten opbouwen, betere maatschappelijke waardering en dagritme plus arbeidsvreugde verkrijgen!

  Dit alles resulteert tevens in een betere gezondheid en participatie in de samenleving.

 • Onze Visie

  Behandel de deelnemers als ‘gewone’ mensen en geef ze een bepaalde verantwoordelijkheid.

  Verder vinden wij het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst op de boerderij waarin de deelnemers zich zo snel mogelijk thuis voelen.

  Wij zijn van mening dat zorg op onze boerderij zich leent voor specifieke persoonlijke aandacht wat stimuleert tot actief bezig zijn. De boerderij is hiervoor speciaal ingericht en op de doelgroep afgestemd.

  De zorgboerderij de Elsburg wilt zich hiermee onderscheiden.

 • Hoe willen we dit bereiken?

  Wij zijn een boerderij met veel verschillende activiteiten. Hierdoor kunnen we cliënten bedienen met verschillende achtergronden en beperkingen en kan de deelnemer altijd wel zijn plaatsje vinden op de zorgboerderij.

  Wij willen dat onze deelnemers worden begeleid door professionele mensen die specifieke begeleiding kunnen bieden. Wij bieden een schone, veilige en gezellige omgeving aan, zowel op de boerderij als in de kantine. Samen met de begeleiders zorgen wij ervoor dat iedere dag weer een plezierige uitdaging is!

  Wanneer een nieuwe deelnemer een tijdje op de boerderij aanwezig is en zijn/haar plaats gevonden heeft waar hij/zij zich prettig voelt dan komt daar zijn/ haar taak te liggen. We geven de deelnemer dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid waardoor de binding met de boerderij vergroot wordt. Dit stimuleert ook om iedere dag weer graag te komen!